Module: bruggen bouwen voor duurzaamheid

Leer verschillende perspectieven en belangen te begrijpen en verbinden, ook als het moeilijk wordt. Leer deep verbinden.

Duurzaamheidsplannen raken al snel gevoeligheden: emoties, wereldbeelden, verschillende belangen en waarden.

Hoe kan je zo naar anderen luisteren of een gesprek begeleiden dat gesprekken niet polariseren of langs elkaar heen gaan? En dat verschillen en emoties de bron kunnen worden van een waardevolle uitwisseling van mogelijkheden?

Leer op deze dag de grondbeginselen van geweldloze communicatie, conflict, dialoog én wat dit van jou zelf vraagt. Als je weet wat jij nodig hebt om innerlijke conflicten niet te projecteren op anderen word je vaardiger in het benutten van het potentieel van conflicten tussen anderen of tussen jezelf en een ander. Het gaat erom de ruimte in jezelf te vergroten voor de ontmoeting met de ander en om de ruimte waarbinnen een groep kan spreken te vergroten (holding space). Als warrior voor Moeder Aarde gaat het erom je eigen angst en woede te omarmen als ze opkomen.

Als je in staat bent deze emoties te transformeren zul je effectiever kunnen zijn voor een transformatie van het systeem dan wanneer je ‘de vijand’ wilt bestrijden. Verbindende communicatie zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk manieren kunnen en willen gaan meedoen.

Meedoen met bruggen bouwen voor duurzaamheid

“Wie conflict niet kent, kent geen harmonie. Houd van beide” 

Viva Meessen

Begeleider

Deze dag wordt verzorgd door Viva Meessen (1956, psycholoog). 

Viva heeft tientallen jaren ervaring als coach en opleider van coaches en begeleider van teams en conflictsituaties. Ze is medeauteur van het ‘Praktijkboek conflictcoaching’.

De afgelopen jaren heeft ze zich met name toegelegd op het geven van leergangen over dialoogprocesbegeleiding en over ‘Je ware natuur’, gebaseerd op het gedachtegoed van John P. Milton, ecoloog en oprichter van Way of Nature. Wat Viva kenmerkt is een combinatie van diepgang, deskundigheid en luchtigheid. Zij heeft een liefde voor mensen en hun verschillen, conflict, geweldloze communicatie en dialoog.

Vanuit haar bedrijf biedt ze ook leergangen aan voor iedereen die hierin meer zoekt dan een startdag.

Praktisch & Kosten

De dag is van 9.30-17.00 uur, in Amersfoort, op vijf minuten lopen van het station en met parkeerplek voor de deur. De kosten voor deelname, inclusief lunch, zijn 295,- euro per persoon (excl. BTW).

De datum van de eerstvolgende keer vind je in het aanmeldfomulier.

De groep is minimaal 6 en maximaal 10 mensen groot. 

Wil je overleggen of deze dag iets voor jou is? Neem dan gerust even contact op.

aanmelden

CORONA:

Uiteraard houden we rekening met de dan geldende maatregelen en informeren we je vooraf nog hierover.