Klimaatcommunicatie level 2

Leer bruggen te bouwen als het spannend wordt, belangen uit elkaar liggen, of als jouw gesprekspartners onverschillig lijken.

Duurzaamheidsplannen raken snel gevoeligheden: emoties, wereldbeelden, verschillende belangen en waarden.

Hoe kan je zo gesprekken voeren zodat gesprekken niet polariseren, langs elkaar heen gaan of doodslaan? En zodat verschillen en emoties de bron kunnen worden van een waardevolle uitwisseling van mogelijkheden en motivatie? In plaats van dat intellectuele dooddoeners of botsende belangen de boel op slot zetten?

Voor wie?

Jij wilt je boodschap goed overbrengen bij collega’s, bestuurders, wijkbewoners of anderen (vaak wil je ook privé hier beter over in gesprek kunnen zijn). Je wil dat het je lukt om anderen vanuit hún perspectief en waarden te begrijpen en motiveren om in actie te komen. Bijvoorbeeld omdat jij coördinator of manager bent voor duurzaamheid in je organisatie, communicatie professional met duurzaamheid als thema, of omdat je projecten over duurzaamheid leidt of daarover adviseert. Dat wil je doen in uitdagende situaties.

Deze dag is minder geschikt voor mensen die communicatie tips zoeken die los staan van reflectie op hun eigen stijl en drijfveren. 

Inhoud

Leer op deze dag geweldloze communicatie soepel toepassen, en de grondbeginselen van conflict, dialoog én wat dit van jou zelf vraagt. Als je weet wat jij nodig hebt om innerlijke conflicten niet te projecteren op anderen word je vaardiger in het benutten van het potentieel van conflicten tussen anderen of tussen jezelf en een ander. Het gaat erom de ruimte in jezelf te vergroten voor de ontmoeting met de ander en om de ruimte waarbinnen een groep kan spreken te vergroten (holding space).

Een speciale gastdocente zal meer vertellen over de werking van ons zenuwstelsel en je de principes van co-regulatie en onverschilligheid ontdooien ook laten ervaren.

Als je in staat bent deze emoties te transformeren zul je effectiever zijn voor een transformatie van het systeem dan wanneer je ‘de vijand’ of ‘de onverschillige’ wilt bestrijden. Verbindende communicatie zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk manieren kunnen en willen gaan meedoen.

Meedoen met klimaatcommunicatie: level 2

“Goed om kunnen gaan met verschillen is de ultieme vorm van samenwerking” 

Manu Busschots

Begeleider

Deze dag wordt verzorgd door Manu Busschots (1977) 

Manu is de oprichter van de Deep Change Academy en begon in 2007 als opleider van (team)coaches. Sindsdien verdiepte hij zich jaarlijks in manieren om mensen in beweging te krijgen en belangen bij elkaar te brengen, vanuit coaching, handvatten uit de klimaatpsychologie, de methodiek van KlimaatGesprekken en conflictcoaching. 

De gastdocente is Leonie Stekelenburg. 

Leonie raakte als kind geïnspireerd om toe te werken naar het soort samenleving dat beschreven staat in Thea Beckman’s “Kinderen van Moeder Aarde”. Na een studie waarin ze complexe systemen leerde bestuderen, gevolgd door tien jaar ervaring in het bedrijfsleven op strategisch en bestuursniveau, besefte ze dat de systemen alleen getransformeerd kunnen worden, als we ook werken aan de denkkaders en het bewustzijn dat ze heeft voortgebracht.

Sindsdien heeft ze via meerdere leerwegen op dat vlak (o.a Joanna Macy, somatisch lichaamswerk en deep ecology) een eigen antwoord gevonden op de vraag hoe echte transformatie werkt.

Praktisch & Kosten

De dag is van 9.30-17.00 uur, in Amersfoort, op vijf minuten lopen van het station en met parkeerplek voor de deur.

De kosten voor deelname, inclusief vega lunch, zijn 325,- euro per persoon (excl. BTW). Zou dit je deelname belemmeren? Per groep zijn er 2 solidariteitplekken beschikbaar tegen het gereduceerde tarief van 145,- euro (excl. BTW).

De datum van de eerstvolgende keer vind je in het aanmeldfomulier.

De groep is minimaal 6 en maximaal 10 mensen groot. 

Wil je overleggen of deze dag iets voor jou is? Neem dan gerust even contact op.

aanmelden