Privacyverklaring

Inleiding

De Deep Change Academy werkt op twee manieren met persoonsgegevens: in opdracht en direct.

In opdracht

Wanneer er in opdracht gewerkt wordt, van bijvoorbeeld een trainingsbureau of een coachpool, dan hebben wij met de opdrachtgever waar nodig een verwerkersovereenkomst getekend en ligt de verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig omgaan met uw contactgegevens bij de opdrachtgever.

Direct

Onderstaande verklaring is van toepassing op het direct werken met de Deep Change Academy. De verklaring is een beschrijving op hoofdlijnen en uitgangspunten, indien gewenst kunt u uiteraard toelichting krijgen of het verwerkingsregister dat hieraan ten grondslag ligt opvragen.

Verzamelen en gebruiken

Uitgangspunt is dat er geen gegevens van u worden verzameld waar u zelf geen weet van heeft of toestemming voor heeft gegeven. De gegevens worden ook alleen gebruikt voor de u bekende vertrouwelijke doelen van het werk, tenzij u toestemming heeft gegeven voor ander gebruik. Twee bekende voorbeelden van ander gebruik, waar wij soms toestemming voor vragen: 1. contactgegevens: voor een nieuwsbrief of contact houden na het overeengekomen werk. En 2. persoonlijke ervaringen: voor marketingquotes. Tot slot worden ook geanonimiseerde website analytics verzameld.

Bewaren en beveiligen

De Deep Change Academy bewaart uw persoonsgegevens standaard voor maximaal vijf jaar, tenzij u verzoekt dit korter te doen. Uitzondering hierop zijn administratieve gegevens waarvoor een andere wettelijke bewaartermijn geldt. De bescherming van uw privacy is op twee manieren geregeld: ten eerste door op de gebruikelijke digitale en fysieke manieren te beveiligen. En ten tweede door de dossiers zo in te richten dat ze door derden niet met unieke naam herkend worden. Een onverhoopt data lek wordt uiteraard bij u gemeld.

Niet delen met derden 

De Deep Change Academy verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het werk. Voorbeelden zijn: contactgegevens die nodig zijn voor het maken van een afspraak met de back office. Adresgegevens die nodig zijn voor de facturatie met de boekhouder. Deze gegevens zijn minimaal en strict gescheiden van andere gegevens en met derden is ook een verwerkingsovereenkomst gesloten om zorgvuldige behandeling te garanderen.

Inzage en controle

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen.

Nog vragen? Stel ze gerust